Inzenden

Alle inzenders wordt verzocht via Van Oorschot een nummer van Tirade te bestellen. Kopij voor Tirade kan als word-bestand verzonden worden naar tirade@vanoorschot.nl. Vermeld in het bestand altijd uw naam, adres en beknopte bio (max. 4 regels). Zorg ervoor dat uw naam en titel in de naam van het bestand voorkomen, bijvoorbeeld: 'Gerard Reve - De avonden.doc'. Kopij kan in viervoud per post worden ingestuurd. Gericht aan Tirade p/a Uitgeverij Van Oorschot, Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam, onder vermelding van Tirade. Inzenders wordt verzocht via de website een nummer te bestellen. Ongevraagde bijdragen worden niet teruggezonden. Wegens het grote aantal inzendingen is het niet mogelijk inhoudelijk op inzendingen te reageren. Over afgewezen inzendingen kan niet worden gecorrespondeerd.
 

< 1960 < 1970 < 1980 < 1990 < 2000 < 2010 <2020 < 2030
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 
Nr.474/475 Nr.476