intro

In Tirade 137 stonden onder andere dagboeknotities van C. Buddingh'. Die verschenen regelmatig in Tirade in die tijd maar ze werden niet unaniem lovend ontvangen. Zijn tegenstanders waren onder andere L.H. Wiener, die twee jaar eerder in Tirade was gedebuteerd (in het jubileumnummer 119/120), en W.F. Hermans.

            De reacties van Buddingh' bewijzen dat hij gevoelig was voor kritiek - dat is: een understatement.

 

In december 1968 stuurde Wiener, met het oog op publicatie in Tirade, een stuk over de dagboeknotities naar uitgever Geert van Oorschot, op dat moment enig redacteur. Die plaatste het stuk aanvankelijk niet maar liet het wel lezen aan Buddingh'. Aan Wiener schreef hij: ‘De heer Buddingh' bericht mij thans dat hij na lezing van uw stuk tot het inzicht is gekomen dat u het op een paar essentiële punten bij het rechte eind heeft en dat hij publicatie van zijn dagboek, althans in deze vorm niet zal voortzetten.'

            Buddingh' zette de publicatie van zijn dagboeken echter wel voort, zij het niet in Tirade maar in Avenue. Tot drie jaar later, want in 1971 werden ze weer in Tirade afgedrukt. Wiener reageerde daarop door zijn stuk opnieuw naar Van Oorschot te sturen, zij het met enige aanpassingen. Die plaatste het nu wel (zie Tirade 166).

 

Het stuk van Wiener heeft echter lang niet zo veel impact gehad als de genadeloze aanval van Hermans in NRC Handelsblad van 29 september 1979. Dit was een ware exercitie, die, naar later bleek, Buddingh' geknakt heeft.

 

In Tirade 137 schreef hij nog: ‘Soms, als ik een bepaalde aantekening in dit dagboek maak, denk ik: "Ja, dat is misschien wel aardig voor mijzelf, maar zal het een ander ook interesseren?" Maar dan denk ik weer met Auden: "never to be dull / shows a lack of taste'."

            Na het vernietigende stuk van Hermans is er bij zijn leven nooit meer een dagboeknotitie in druk verschenen.

 

 

 

 

 

 

 

Het artikel van Hermans is na te lezen in Houten leeuwen en leeuwen van goud (1979), p.366-378. Het citaat uit de brief aan Wiener in Tirade 166 en Een handdruk en een vuist (2003), p.14

 

< 1960 <1970 < 1980 < 1990 < 2000 < 2010 < 2020 < 2030
 
1962 1963 1967 1968 1969
 
Nr.137
 
intro / inhoud / voorproeven
 
 
137/intro