intro

AKO-prijswinnaar Jan Siebelink herdenkt Louis Ferron die eind augustus overleed. ‘Zijn blik gleed over me heen, bleef aan iets haken – Niemandsbruid, zijn laatste boek, net gebracht. Hij drukte zijn handen tegen elkaar, het gebaar van iemand die het moeite kost zijn wegschietende gedachten bij elkaar te houden.’

Wim Hofmans aangrijpende gedicht ‘De kinderen van de toekomst’ heeft allerminst de hoopvolle strekking die de titel suggereert. De toekomst is er uitzichtloos, ‘zij versmaadt troost, verheugt zich om vergetelheid, geruisloos als een geheimzinnige ziekte.’ Verder nieuwe gedichten van de Friese dichter Wilco Berga en een verhaal van Eli Hamel over de mysterieuze vrouw Roessilka /Roessalka

De Ideale Bibliotheek is dit keer in handen van Ewoud Sanders die er liefst zijn boeken uit ziet verdwijnen: ‘Een bibliotheek zonder papier en zonder letters, met alleen nulletjes en eentjes, die zeggen: dit is een a, dit is geen a, dit is een b, dit is geen b, enzovoort.’

Jan Hanlo Essayprijs: in september 2005 werd voor de vierde maal de Jan Hanloprijs Essayprijs Klein uitgereikt. De essays gingen dit jaar over de vrije wil. Behalve de winnaar, de psychiater Karel Soudijn, waagden een jurist, Vincent van den Brink en een ethicus, Alexander von Schmid zich aan het onderwerp. Tirade publiceert hun essays.

 

< 1960 < 1970 < 1980 < 1990 < 2000 <2010 < 2020
 
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
Nr.407 Nr.408 Nr.409 Nr.410 Nr.411
 
intro
 
 
411/intro