Colofon

'Een groep steigerende jongeren, blakend van energie, bovendien zo intelligent dat ze sceptisch zijn en geen kant en klare oplossing bij de hand hebben! Ze wilden met de literatuur iets doen. Ze wilden misschien wel iets met ons vaderland doen, was mijn naïeve verwachting. Zo’n groep mag je niet dwarsbomen en moet je de ruimte geven die ze zeggen nodig te hebben. En zo begon Tirade met Emmens, Smit, Goudsblom, Eijkelboom, Vinken en Nieuwenhuys.’ Dit schreef uitgever Geert van Oorschot in Tirade 200. Tirade werd opgericht in 1957 en de groep steigerende jongeren is inmiddels, een halve eeuw en meer dan 400 nummers later, herhaaldelijk vervangen door nieuwe lichtingen redacteuren. Adriaan Morriën, Max Nord, Aad Nuis, Gerard (Kornelis van het) Reve en Charles B. Timmer kwamen en gingen; Herman Verhaar en Jaap Goedegebuure; Tomas Lieske, Robert Anker, Willem Jan Otten en Gemma Nefkens; Toine Moerbeek en George Moormann volgden hen op, waarna Merijn de Boer, Menno Hartman, Jeroen van Kan en Ester Naomi Perquin het tijdschrift leidden. Elke redactie gaf het blad weer een ander, eigen gezicht. Op dit moment bestaat de redactie uit Daan Doesborgh, Roos van Rijswijk, Anja Sicking, Wytske Versteeg en Marko van der Wal. Zij willen in Tirade een proeve laten zien van wat er gaande is in de Nederlandse literatuur van dit moment. Niet alleen door het tonen van primair werk dat zij goed vinden, ook door auteurs aan het woord te laten die een kritisch standpunt innemen ten aanzien van actuele literaire of maatschappelijke ontwikkelingen. Tirade verschijnt vijf maal per jaar. Inzendingen: kopij voor Tirade kan bij voorkeur per mail naar tirade@vanoorschot.nl of in viervoud per post worden ingestuurd. Gericht aan Tirade p/a Uitgeverij Van Oorschot, Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam, onder vermelding van Tirade. Inzenders worden verzocht via de website een nummer te bestellen. Ongevraagde bijdragen worden niet teruggezonden. Abonnementen: worden verzorgd door Abonnementenland, Postbus 20, 1900 AA Uitgeest. Tel: 0900-2265263, e-mail: klantenservice@aboland.nl. Zie ook: www.bladenbox.nl en www.aboland.nl. Een abonnement kost 50 euro, voor studenten 35 euro, voor abonnees in het buitenland 60 (binnen Europa) of 65 euro (buiten Europa). Daarnaast is het sinds Halbe Zijlstra staatssecretaris van cultuur is geweest mogelijk om vriendenabonnee (100 euro per jaar) alsmede mecenaatsabonnee (500 euro per jaar) te worden. Belangstellenden kunnen zich wenden tot de redactie: tirade@vanoorschot.nl. Deze website is ontworpen door Thonik, gemaakt door Hollands Spoor en wordt beheerd door de redactie van Tirade. Tirade is te verkrijgen bij de volgende boekhandels. In Amsterdam: Athenaeum, Godfried, Het Martyrium, Island Bookstore, Ko van Leest, Pantheon, Perdu, Schimmelpennink, Van Rossum, in Arnhem: Hijman, in Boxtel: Elckerlyc, in Den Bosch: Adriaan Heinen, in Den Haag: Boekhandel Buddenbrooks, Paagman, in Deventer: Aalpoel & Schouten, in Doorn: Binkhorst, in Dronten: Voster, in Druten: Maas & Waal, in Emmen: Vermeer, in Groningen: Godert Walter, Van der Velde, in Haarlem: Athenaeum, in Hilversum: Voorhoeve & Dietrich, in Leiden: Kooyker, in Maastricht: De Tribune, in Middelburg: De Drukkery, in Naarden: Comenius, in Nijmegen: Dekker v.d. Vegt, in Rotterdam: Donner, in Tilburg: Livius, in Utrecht: Erven J. Bijleveld, Lijnmarkt, in Zeist: Kramer & Van Doorn, in Zutphen: Van Someren & Ten Bosch, in Zwolle: Waanders, in Wenen, Oostenrijk: Buchhandlung Manz.
Reageer >
 

< 1960 < 1970 < 1980 < 1990 < 2000 < 2010 <2020
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
Nr.466 Nr.467 Nr.468 Nr.469
 
bestel
 
 
0/Colofon