intro

"(...) - wij zullen de verdediging van de kunst zèlf op ons nemen: door kunst van het allerhoogste peil te leveren, ieder naar zijn hoogte, ieder naar zijn eigen peil, zó hoog dat geen kunstcriticus er bij kan en hem dus niet anders rest dan pruilend toe te geven dat hij slechts de verdediger is van het vluchtige verschijnsel dat hijzelf vertegenwoordigt: feilloos peilloos, een propje zilverpapier met de pretentie van een briljant, precies zo verwisselbaar als waarachtige kunst onverwisselbaar is: gemaakt om blijvend te zijn, gemaakt om de onbevoegde puntengever van vandaag op een tijdstip dat zeker zal aanbreken, morgen, ooit, op den duur, blijvend te kijk te zetten als het verwaande wasemhoofd dat hij is geweest."Zo eindigt een bijdrage van Jeroen Brouwers aan Tirade 257, over het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad in het algemeen en criticus Reinjan Mulder in het bijzonder. Laatstgenoemde wordt in Brouwers' betoog onder meer een 'affreus baasje' en een 'aartsslechte literatuurrecensent' genoemd.

Van Max de Jong en Anton Korteweg werden gedichten opgenomen. Van deze laatste:

U hebt mij met uw gunstbewijzen overladen:
een vrouw, twee kinderen, een goede baan.
Hartgrondig dank ik U voor deze gaven.

Ook voor mijn snelle fiets, met inbegrip
van niet te demonteren kinderzit.

In de rubriek Weerwoord neemt Gerard Reve stelling tegen Hans Lepelaar, die in 'zijn nogal infamerend artikel' De Selectieve Eksaktheid Van Rudy Kousbroek beweert dat Kousbroek 'inventariseert'. Lepelaar is, volgens Reve, 'óf te kwader trouw, of hij heeft een plaat voor zijn kop'.

'De fotoos bij de reportages', schrijft Reve over Kousbroeks werk, 'zijn daarom zo magnifiek, omdat er zo weinig op staat, waardoor ze dwingen tot een zich inleven: het zijn eigenlijk geen documentaire fotoos, maar beelden van een veel grotere en bijna onbegrensde strekking.' Om te besluiten met: 'Neen, die Leppelaar is een gewoon een zeur, een atheïst, een humeurbederver die zich verveelt en die een nare lucht bij hem heeft waar hij niks aan doen kan.'

 

< 1960 < 1970 < 1980 <1990 < 2000 < 2010 < 2020 < 2030
 
1980 1981 1982 1983 1985 1988
 
Nr.257
 
inhoud / intro / voorproeven
 
 
257/intro