intro

De stand van zaken van de wetenschap moet in 1970 angstaanjagend zijn geweest, na de democratiseringsgolf aan de universiteiten. Zo beangstigend dat dat A.D. de Groot in een artikel 'Over leerlingen en leermeesters moest melden: 'In die verzameling van manieren is eenvoudig geen plaats voor wat tegenwoordig schering en inslag is in het politieke proces bv.: niet beantwoorden van brieven; doodzwijgen van gevaarlijke tegenstanders; niet kennis nemen - en zo mogelijk verhinderen dat anderen kennis nemen - van tegengestelde meningen, niet lezen van 'vijandelike'publikaties; proberen te winnen door aantal in plaats van door redelijke, objectieve argumentatie.' etc etc.

C. Buddingh' schrijft een ode aan een vel schrijfmachinepapier:

[...]

Ach, weet je, velletje Mosa

ons schuiven ze ook een keer in

een laatje, maar met meer bombarie;

wij beginnen ook onbeschreven

en bij ons duurt het vaak ook niet lang

of het mooi raakt er af: [...]

Mary Dorna leverde twee nieuwe verhalen voor deze bundel. Ze was 80 jaar toen deze verhalen verschenen. En wat een verhalen: 'Het schijnt toch niet goed te zijn, op jeugdige leeftijd jenever uit theekopjes te drinken.'

 

< 1960 < 1970 <1980 < 1990 < 2000 < 2010 < 2020 < 2030
 
1970 1971 1972 1977 1978 1979
 
Nr.155
 
intro / inhoud / voorproeven
 
 
155/intro